Sera ve Bahçenizde Güneş Enerjisi

Sera ve Bahçenizde Güneş Enerjisi

SERALAR İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ

Deparsolar olarak seracılık sektörü için yenilenebilir güneş enerjisi çözümleri sunmaktayız. Seralar için elektrik amaçlı fotovoltaik sistemler yanısıra, ısınmalarını sağlamak amacı ile güneş enerjili kollektörler ile yerden ısıtma sağlayan sistemler kurmaktayız. Seracılık alanında tamamen yenilenebilir enerjiye dayalı uygulamalar konusunda örnek fizibilite ve proje bilgileri için lütfen iletişim sağlayınız.                            

Yukarıdaki resimde Mersin bayimizle birlikte Erdemli ilçesinde kurmuş olduğumuz yenilenebilir enerjili sera yerden ısıtma sistemi su ısıtıcı güneş kollektörü ve elektrik amaçlı fotovoltaik güneş panelleri ile kurulmuştur. Proje kapsamında 5000m2 kapalı sera alanı ısıtması ve elektriği sağlanmıştır.

Elektrik ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulan Depar Solar Fotovoltaik Sistemi ile sistemin ihtiyaç duyduğu elektrik ve  yüksek verimli kollektörler ile ısıtılan boyler kazan sistemi ile sağlanan sıcak su yerden ısıtma sistemine aktarılmıştır.